Wat is chiropractie?

Chiropractie is een medische wetenschap, het draagt in zich de kenmerken van zowel de medische als van de natuurgeneeswijzen. Het gaat uit van het vermogen van het lichaam zichzelf te genezen, vooropgesteld dat het zenuwstelsel optimaal functioneert. Verder onderscheidt de chiropractie zich van de traditionele geneeskunde door de manier waarop zij deze kennis toepast. De chiropractor bereikt genezing door het beïnvloeden van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel regelt alles in ons lichaam: elke cel, orgaan of lichamelijke functie wordt door het zenuwstelsel gecontroleerd.

Mensen worden niet ziek op het moment dat de symptomen zich aandienen. Ze krijgen die symptomen omdat ze al ziek zijn; symptomen vormen dus niet de oorzaak van de ziekte. Symptomen zijn het gevolg van de ziekte. Daaruit volgt dat de behandeling van deze symptomen die persoon niet kunnen genezen.

Chiropractoren zoeken naar de oorzaken van ziekten in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.

Via het zenuwstelsel (wervelkolom) communiceren de hersenen met het hele lichaam en daarom richt de chiropractor zich hoofdzakelijk naar de wervelkolom om het zenuwstelsel te beïnvloeden. Voor dat het lichaam ziek wordt, moet het uit balans zijn. Een onbalans in het lichaam is vaak terug te vinden als een blokkade in de wervelkolom. Chiropractoren zijn gespecialiseerd in het ontdekken en herstellen van deze blokkades die stoornissen en irritaties veroorzaken in het zenuwstelsel.

Chiropractie voor iedereen

Zowel volwassenen, bejaarden als ook kinderen kunnen geholpen worden door Chiropractie. Functiestoornissen in het zenuwstelsel, in de wervelkolom en in andere gewrichten ontstaan vaak al in de kinder- en tienerjaren, bijvoorbeeld door te vallen, een overbelasting en/of een foutieve houding, (sport)blessures etc.

Een koliek bij baby’s (huilbaby’s) kan worden veroorzaakt door een irritatie in de nekwervels en het zenuwstelsel, die reeds ontstaan is bij de geboorte van de baby. Indien deze irritatie onbehandeld blijft, kan deze later leiden tot concentratie- en leerproblemen, onhandigheid, motorische stoornissen, astma, allergieën en hoofdpijn. Chiropractoren kunnen deze afwijkingen al in een vroeg stadium ontdekken en behandelen, lange tijd voordat er pijn optreedt of zich slijtages voordoen. Daarom raden wij u aan om uw wervelkolom regelmatig te laten onderzoeken, het liefst van kinds af aan.

Veel mensen, vooral ouderen, krijgen vaak te horen: “U heeft een slijtage (artrose) en daar moet u maar mee leren leven”. Deze uitspraak zult u niet snel van ons te horen krijgen. In veel van deze gevallen kan Chiropractie wél een oplossing bieden.