Tarieven en vergoeding

Het is gebruikelijk dat er na elk consult afgerekend wordt. U ontvangt dan een kwitantie, deze kunt u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij declareren.

Tarieven

Eerste consult en behandeling € 65,00
Vervolgconsult € 50,00
Vervolgconsult met meer dan drie jaar ertussen: € 55,00

U kunt het verschuldigde bedrag contant of met PIN voldoen.

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandelingskosten is een verwijskaart van de huisarts voor de zorgverzekeraars niet vereist. De meeste zorgverzekeraars vergoeden uw chiropractische behandelingen geheel of gedeeltelijk, mits de chiropractor is aangesloten bij het N.C.A. (Nederlandse Chiropractoren Associatie) de S.C.N. (Stichting Chiropractie Nederland). Het percentage van de vergoeding kan echter sterk verschillen. Daarom adviseren we u om voor meer informatie te kijken op chiropractievergoeding.nl of te informeren bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.